Podnikatelské záměry a úvěrování

Za dobu naší existence jsme se podíleli na realizaci desítek rozsáhlých i menších projektů. Poradíme vám s vaším podnikatelským nápadem, pomůžeme posoudit jeho reálnost a zpracujeme příslušný podnikatelský záměr.
Podle požadované podrobnosti záměru zpracujeme finanční analýzu projektu, ekonomickou návratnost investice, objem nutných finančních prostředků a vybrané marketingové analýzy.

Na základě našich dlouhodobých přímých kontaktů na přední české i zahraniční bankovní domy působící v České republice vám zprostředkujeme poskytnutí úvěrových zdrojů pro financování Vašeho projektu. A to buď formou úvěru (CZK, EUR, USD), nebo alternativním financováním, provozní financování, krátkodobé, zpravidla kontokorentní úvěr v délce 12 měsíců na financování pohledávek, zásob nebo jiné provozní potřeby,investiční financování, výstavba, koupě nebo rekonstrukce nájemních nemovitostí formou hypotečního úvěru až na 20 let, případně přímé financování dlouhodobých projektů jako je výstavba sídla společnosti, pořízení technologie a další.

Současně vám zpracujeme potřebné podklady pro získání úvěru a zařídíme příslušná jednání.